Rehabilitering/tilbygg/påbygg

Rehabilitering er ofte en mer bærekraftig løsning for din bosituasjon. Vi kan kartlegge boligens potensiale og sammen med deg som kunde kan vi finne frem til gode løsninger. Du vil få et hovedkontaktpunkt der vi stiller med og koordinerer alle nødvendige fag for deg. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Vi kan også gjøre:

Radonmåling

Generell tilstandsanalyse av din bolig

Prosjektbasert renovering over tid (Vi kan lage en trinnbasert byggeplan basert på prosjektøkonomi)

Koordinering av tegning, søknad og prosjektering

Utførende fag og byggeledelse

Kontraktsmessig følger vi Norsk Standard innenfor gjeldende segment og entrepriseform, for å sikre interessene til deg som kunde og oss som bedrift. Vi er godt kjent med NS8405 og NS8407, tilhørende underentreprisekontrakter, bustadsoppføringsloven og håndverkertjenesteloven. Vi utfører også nødvendig arbeid innenfor byggherreforskriften om ønskelig.

Kontakt oss
© Murpartner Bergen AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram